Avtakbar protetikk kan være en nødvendig løsning for en del pasienter. Svedala Dentalteknik er et fullservice laboratorium, og avtakbar protetikk er like selvfølgelig for oss som alle andre produkter. Har pasienten spesielle behov eller ønsker seg en økonomisk løsning, kan avtakbar protetikk være et godt alternativ.
I vår velrenommerte protetikkavdeling kan vi utføre både de enkleste og mest avanserte konstruksjonene i faget.
Utvalget vårt omfatter en rekke ulike skinner som bittskinner, antisnorkeskinner, tannbeskyttere og blekeskinner.